BERANKORTASUNA - Jabe berankorren ez-ordainketen judizioz kanpoko erreklamazioa.
Eskudun epaitegian prozesu-monitorioaren bitartez aurreko zorren erreklamazio judiziala.
Ordaindu gabeko kuoten jarraipena eta kontrola.
Jabetza Horizontalaren Legeko Prozesu Monitorioaren aplikazio judiziala.

BERANKORTASUNA

Jabe berankorren ez-ordainketen judizioz kanpoko erreklamazioa.
Eskudun epaitegian prozesu-monitorioaren bitartez aurreko zorren erreklamazio judiziala.
Ordaindu gabeko kuoten jarraipena eta kontrola.
Jabetza Horizontalaren Legeko Prozesu Monitorioaren aplikazio judiziala.