ERKIDEGOEN SORRERA - Jabeen erkidegoaren sorrera ofiziala.
Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ-NIF) eskaera Ogasun Saileko ordezkaritzaren aurrean.
Akta liburuaren legeztatzea Jabetza Erregistroan.
Titulu Eraikitzailearen egokitzapena. Estatutuak eta partaide-kuotak.

ERKIDEGOEN SORRERA

Jabeen erkidegoaren sorrera ofiziala.
Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ-NIF) eskaera Ogasun Saileko ordezkaritzaren aurrean.
Akta liburuaren legeztatzea Jabetza Erregistroan.
Titulu Eraikitzailearen egokitzapena. Estatutuak eta partaide-kuotak.