GERTAKARI ETA HONDAMENEN KUDEAKETA - Dauzkagun bideen bitartez (telefonoa, e-posta, gertakarien jasotzea.)
Zabalik dauden gertakarien jarraipena eta bukaera.
Elkarkidegoak kontrataturiko aseguruaren bitartez, elkarkidegoko hondamenen parte ematea.
Bai elkarkidego eta bai bakarkako aseguruetako aholkularitza.

GERTAKARI ETA HONDAMENEN KUDEAKETA

Dauzkagun bideen bitartez (telefonoa, e-posta, gertakarien jasotzea.)
Zabalik dauden gertakarien jarraipena eta bukaera.
Elkarkidegoak kontrataturiko aseguruaren bitartez, elkarkidegoko hondamenen parte ematea.
Bai elkarkidego eta bai bakarkako aseguruetako aholkularitza.