DEIALDIAK ETA BATZARRAK - Elkarkidego Horizontaleko Legeak, 9. artikuluan dioen arabera, batzarretara deialdiak.
Batzarrean aholkularitza, akta jasotzea eta akordioen jakinaraztea.
Hartutako erabakien exekuzioa, jarraipena eta kontrola.

DEIALDIAK ETA BATZARRAK

Elkarkidego Horizontaleko Legeak, 9. artikuluan dioen arabera, batzarretara deialdiak.
Batzarrean aholkularitza, akta jasotzea eta akordioen jakinaraztea.
Hartutako erabakien exekuzioa, jarraipena eta kontrola.