KONTABILITATEA - Urteko gastu aurrekontuen lantzea.
Elkarkidegoak ezarritako aldizkakotasunarekin gastuen likidazioa.
Epe bakoitzaren itxieran, Egoera Ekonomikoaren Balantzea.
Bizilagun guztien eskura kontabilitate dokumentazioa.

KONTABILITATEA

Urteko gastu aurrekontuen lantzea.
Elkarkidegoak ezarritako aldizkakotasunarekin gastuen likidazioa.
Epe bakoitzaren itxieran, Egoera Ekonomikoaren Balantzea.
Bizilagun guztien eskura kontabilitate dokumentazioa.